Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945
 
 
 
Reflexions i escrits del nostre Rector