Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945
Àrea de Pastoral Social
 
L'amor és la resposta cristiana a la societat d'avui.
La Parròquia assumeix amb plena responsabilitat el deure de la caritat, i gestiona a través de l'Àrea de Pastoral Social els següents serveis:
 
+ CARITAS PARROQUIAL
+ PASTORAL DE LA SALUT
+ "AMICS DE SANT PERE" (GENT GRAN)
 
Al seu front hi ha l'Enacrna Gifra