Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945
Àrea de Litúrgia i Associacions
 
- EQUIP DE LITÚRGIA
Prepara les celebracions litúrgiques i les diverses devocions. Són els animadors de cant, organistes i acòlits, juntament amb els preveres que la presideixen.
 
 
- ASSOCIACIONS:
+ Apostolat de l'Oració
+ Associació Mare de Déu de les Gràcies - Filles de Maria
+ Confraria de la Mare de Déu del Carme
+ Associació Santa Elvira
 

 
Al front de l'àrea de Litúrgia i Associacions hi ha l'Alejandro Sergio Ruiz