Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945
Àrea d'Economia
 
Des de l'Àrea d'Economia parroquial es gestionen la comptabilitat i els recursos existents, i es té cura del manteniment i reparacions parroquials, així com del personal remunerat.
 
Al seu front hi ha en David Fornieles.