Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945

Despatx virtual
 
Si necessita sol·licitar un certificat de Baptisme, Casament, etc. a la Parròquia, ara pot fer la sol·licitud del mateix a través d'Internet. D'aquesta forma podrem agilitzar els tràmits necessaris.
 
Cal tenir present que el certificat només pot ser lliurat a la persona interessada, o bé a una altra persona que la representi, degudament autoritzada.
 
La recollida de la documentació es farà de forma presencial al despatx parroquial.
 
 
 
CERTIFICAT DE CONFIRMACIÓ
 
CERTIFICAT DE MATRIMONI
 
ALTRES CERTIFICATS