Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945
Àrea de Cultura i Evangelització
 
 
L'Àrea de Cultura i Evangelització té com a missió fonamental l'anunci de l'Evangeli a través del món de la cultura.
 
A l'actualitat, gestiona i coordina les següents activitats:
 
+ EXPOSICIONS
+ CONFERÈNCIES
+ APLEC PASQUAL
+ EXCURSIONS
+ FESTES
+ CAPELLA DE SANT JOSEP ORIOL
+ CONCERTS
+ PATRIMONI
+ ARXIU HISTÒRIC
 
Al seu front hi ha na Dolors Masdeu i en David Sánchez