Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945

Sol·licitud de Certificat de Baptisme
 
Nom i Cognoms
Data de naixement
Data del Baptisme
Lloc del Baptisme
Parròquia Sant Pere de les Puel·les
Parròquia Sant Francesc de Pàola
Santuari de la M. de Déu de l'Ajuda - PP Caputxins
Església M. de Déu del Roser - PP Dominics
Capella de Sant Josep Oriol
Església dels PP Camils
Motiu de la sol·licitud de certificat
Per a Primera Comunió o Confirmació
Per a Matrimoni
Lloc de destí del certificat
Diòcesi de Barcelona
Una altra diòcesi
Persona que ho demana
Parentiu amb l'interessat
Telèfon
E-Mail