Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945
Àrea de Catequesi
 
 
 
«Aneu per tot el món i anuncieu l'Evangeli a tota la creació»
(Mc 16,15).
 
 
L'Àrea de Catequesi de la Parròquia engoba la transmissió de l'experiència de la fe a tots els nivelles de la Comunitat, i durant tota la vida:
 
 
- CATEQUESI D'INFANTS:
 
Durant aquests dos primers anys de catequesi els infants es preparen per a fer la primera comunió.
Després de la primera comunió venen diversos anys més de catequesi, que serveixen per aprofundir en el coneixement de Jesús i de l'Església.
 
 
- CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
Són dos anys forts de catequesi en el qual el jove ha de fer un compromís de vida des d'una opció cristiana.
 
 
- CATEQUESI DE JOVES
És un grup de joves que després de confirmar-se han decidit trobar un espai de reflexió i de pregària, per créixer junts en la seva fe.
 
 
- CATEQUESI PREMATRIMONIAL
El Curs Prematrimonial consta d'una sèrie de xerrades en les quals s'aprofundeixen temes com la parella, claus per a la convivència, comunicació en el matrimoni, amor i comunió, paternitat responsable, significat del matrimoni cristià, sexualitat, família, espiritualitat conjugal, entre d'altres .
 
El Matrimoni és un sagrament, un signe sensible de la gràcia divina, i per rebre'l cal una certa preparació espiritual.
 
 
Curso Prematrimonial (ZIP — 8 MB)
 
 
- CATEQUESI PREBAPTISMAL
Son una oportunidad para reflexionar, clarificar, profundizar en el Sacramento del Bautismo y en la propia actitud de fe...
 
 
- CATEQUESI D'ADULTS
La catequesi no és una etapa de la vida, sinó que és una actitud, la de sentir constantment la necessitat de formar-se i de créixer en la fe. Per això mensualment s'ofereixen uns temes de formació a tota la comunitat parroquial.
 
 
 
Al front de l'àrea de Catequesi hi ha en David Fornieles