Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945