Parròquia de Sant Pere de les Puel·les - Consagrada l'any 945
 
 
SAGRAMENT DEL MATRIMONI
 
 
BENVINGUTS! 
 
Us apropeu a la nostra Parròquia de Sant Pere de les Puel·les per a contreure matrimoni. Aquesta Comunitat us acull i es posa al vostre servei per a preparar el vostre futur matrimoni.Voleu transformar i fer creativa la vostra vida de cada dia, davant de Déu, de l’Església i de la societat, identificant-vos i donant-vos del tot l’un a l’altre, perquè us estimeu i voleu créixer cada dia més en aquest amor i, d’aquesta manera, aconseguir la vostra felicitat.I perquè us estimeu, voleu viure segons unes prioritats i uns valors.
 
ITINERARI A SEGUIR
 
1.       Demanar dia i hora per al casament i deixar-ho reservat. 
 
2.       Quan faltin quatre mesos per a la data del casament, cal 
          adreçar-se a la Parròquia de la noia i demanar que us preparin
          l’expedient matrimonial. 
 
3.       Documents necessaris:  
   · Partida de Baptisme de tots dos
   · Fotocòpia de la plana on sortiu cada un, del Llibre de Família dels
     pares, o la partida de naixement. 
 
4.       La pròpia Parròquia on us preparen l’Expedient, us informarà del
          CURS de Preparació al Matrimoni, que haureu de fer
          prèviament.  (Si ho desitgeu podeu descarregar-vos aquí un curs  
          prematrimonial i començar a preparar-lo a casa)
 
5.       Un cop us donin l’Expedient Matrimonial acabat, en cas d’haver-
          lo fet a una altra Parròquia, cal portar-lo a Sant Pere de les
          Puel·les (dies i hores de despatx) 
 
6.       La preparació de la celebració del Matrimoni: la setmana abans
          del casament, a una hora convinguda amb el mossèn que
          presidirà la celebració, la prepararem degudament.
 
SI US CASEU A LA NOSTRA PARRÒQUIA, CAL TENIR EN COMPTE...
 
1.       Quan una parella es casa a la nostra Parròquia, però és d’una altra demarcació parroquial, demanem un donatiu de 300 €.
 
2.       Si la parella que es casa és de la nostra Parròquia –sigui la noia, el noi o ambdós- el donatiu ofert és voluntari.
 
3.       A la nostra Parròquia no tenim cap exclusivitat pel que fa a flors, música i fotògraf.
 
4.       Pel que fa referència a les flors –que demanem als nuvis que ells mateixos gestionin a la floristeria que escullin- recomanem que sigui una ornamentació més aviat senzilla, doncs s’adiu molt amb l’esperit  de l’Església, que demana simplicitat en els ornaments del presbiteri, a fi que ressalti el que és més important quan celebrem un Sagrament: l’altar i l’ambó on es proclama la Paraula de Déu. A més, no sempre una ornamentació excessiva és sinònim d’elegància i bon gust. Cal evitar l’ostentació en les celebracions litúrgiques.
 
5.       En l’aspecte musical, la Parròquia us pot ajudar, si ho desitgeu, a buscar músic, oferint-vos diverses possibilitats (orgue, solista, un petit conjunt...) a fi que escolliu la que més us convingui.